Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Dyskusje o przyszłości zdrowotnej Polaków w Centrum Nauki Kopernik

sw 13:18 2 grudnia 2019
Za nami I Kongres Zdrowie Polaków – podczas dwóch dni debat poruszonych zostało wiele tematów związanych z ochroną zdrowia – od strategii wspierania zdrowia Polaków, poprzez postępy i osiągnięcia w leczeniu chorób cywilizacyjnych, do badania dobrostanu społeczeństwa. Wydarzenie organizowała Fundacja Po Pierwsze Zdrowie i Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wszystkie dyskusje odbywały się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Swoją obecnością na Kongresie zaszczycili m.in. ministrowie zdrowia pełniący funkcje po roku 1989, w tym Łukasz Szumowski, prezydenci miast, grono czołowych ekspertów Polskiej Akademii Nauk (PAN), pionierzy w tworzeniu rozwiązań naukowych i klinicznych na skalę międzynarodową, a także specjaliści do spraw gospodarki i ekonomiki zdrowia. Jak podkreślają organizatorzy Kongresu, to wydarzenie zostało zorganizowane ponad podziałami politycznymi, gdyż zdrowie to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość. 

Idea zorganizowania I Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych PAN. To niezwykle ważna, a jednocześnie odważna inicjatywa – mówi prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu, światowej sławy laryngolog. – Zdrowie jest naszym największym kapitałem, dlatego z żelazną konsekwencją musimy budować postawy prozdrowotne wśród Polaków. Do działań w tym zakresie należy włączyć: ekspertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje pacjentów. (…) Nie jesteśmy ani pierwsi, ani jedyni, inicjując naszą apolityczną dyskusję o zdrowiu. W tych obradach nie może zabraknąć żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego autorytetu osobowego i społecznego. Mam głębokie przekonanie, że dzięki temu nasz głos zostanie usłyszany i zauważony, że przyczyni się do sformułowania konstruktywnych propozycji działań dla instytucji państwowych, samorządowych, naukowych i klinicznych, organizacji pozarządowych i pacjentów – podsumował prof. Skarżyński.

Wśród poruszanych tematów były m.in.: wpływ ekonomii i gospodarki na zdrowie Polaków, strategie działań uczelni medycznych wobec oczekiwań zdrowotnych Polaków, rozwój nowych terapii w wybranych dziedzinach medycyny czy zdrowie Polaków z perspektywy młodego pokolenia pracowników naukowych i klinicznych.

Polski system ochrony zdrowia był też omawiany i oceniany przez byłych ministrów zdrowia pod przewodnictwem obecnego szefa resortu, Łukasza Szumowskiego. 

Rozmawianie o zdrowiu jest kluczowe. Dyskutując w gronie ekspertów, wśród organizacji pacjentów, warto koncentrować się na poprawie całego systemu ochrony zdrowia, a także pokazać co udało się już na tym polu zrobić. Ilość środków przeznaczona na zdrowie Polaków jest coraz większa, nie zwalnia nas to jednak z działań bardziej racjonalnych, np. z działań koordynacji opieki nad pacjentem - nie tylko finanse są tutaj kluczowe, ważne jest modelowanie opieki, które przekłada się na śmiertelność pacjentów – powiedział Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski.

Podczas Kongresu oceniana też była rola dziennikarza w kształtowaniu postaw prozdrowotnych z udziałem dziennikarzy zajmujących się obszarem zdrowia.

Rozmowy podczas Kongresu zachęciły nas do śledzenia sukcesów i wyzwań w wielu specjalizacjach. Wnioski opublikujemy w specjalnym raporcie, który zaprezentujemy w styczniu 2020. Będzie on podstawą do dalszych rozmów z decydentami i mediami -  podsumował prof. Henryk Skarżyński.

Kongres Zdrowie Polaków odbył się pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia. Sponsorem Głównym był PKN Orlen.

Źródło:

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze